– Beroligende for huden.
– Virker beroligende på nervesystemet og reduserer.
følelser av angst og spenninger.*
– Støtter avspenning og god søvn.*